POVRCHY A OBJEMY TĚLES:

POVRCHY A OBJEMY TĚLES:

 

S – povrch, V – objem, a – hrana, v – výška,

Sp – povrch podstavy, Spl – povrch pláště

 

KRYCHLE:

                    S = 6 . a2                   V = a3                

 

KVÁDR:

                    S = 2.(ab + bc + ac)  V = a . b . c       

 

KOLMÝ HRANOL:

                    S = 2Sp + Spl                    V = Sp . v          

 

VÁLEC:

       S = 2. π. r2 + 2.π .r .v                   V = π . r2. v       

 

JEHLAN:

                    S = Sp + Spl               V = (Sp . v)/3     

 

KUŽEL:

             S = π . r2 + π . r . s    V = ( π . r2 . v)/3               

 

KOULE:

             S = 4 . π . r2              V =  . π . r3      

 

titulní stránka zpět