Přijímací zkoušky z matematiky pro 9.ročník ZŠkapitola 1. Racionální čísla

kapitola 2. Dělitelnost přirozených čísel

kapitola 3. Procenta

kapitola 4. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost

kapitola 5. Funkce

kapitola 6. Mocniny, odmocniny.Pythagorova věta

kapitola 7. Úpravy algebraických výrazů

kapitola 8. Řešení lineárních rovnic a jejich soustav

kapitola 9. Slovní úlohy

kapitola 10. Obsahy a obvody obrazců

kapitola 11. Povrchy a objemy těles

kapitola 12 Konstrukční úlohy

kapitola 13. Shodnost. Podobnost

kapitola 14. Goniometriekontakt: hana.sust@seznam.cz